Koliko časa ne bomo mogli uporabljati kuhinje?

Samo, dokler traja nametitev kuhinjskega stekla, to je eno cca 2 uri.