Splošni pogoji

MERITVE

Za izdelavo in montažo kuhinjskega stekla Luminum je potrebna natančna izmera, ki jo izvede podjetje MEGAPIKSEL, OBLIKOVANJE IN IZDELAVA VIDNIH SPOROČIL, TOMAŽ SOKOL S.P., Gorenja Dobrava 22C, 4224 Gorenja vas, matična številka 6049028000, davčna številka SI 69838828 (v nadaljevanju kot izvajalec) ali pa jo izvede od izvajalca pooblaščena oseba.

Kuhinjsko steklo Luminum je izdelano z milimetrsko natančnostjo. Kljub visokim zahtevam po natančnosti, si izvajalec pridržuje pravico do odstopanja do največ 3mm.
Dogovor med naročnikom kuhinjskega stekla (v nadaljevanju kot naročnik) in izvajalcem za izmero velja kot naročilnica. V primeru, odstopa naročnika od naročila po tem, ko je bila izmera že opravljena, lahko izvajalec zaračuna stroške, ki so mu nastali do trenutka odpovedi sodelovanja oz. odstopa od naročila (npr. potni stroški, delo, vzorci ipd).

V kolikor želi naročnik sam opraviti meritev in montažo kuhinjskega stekla, mu izvajalec nudi svetovanje, ter mu zagotavlja dobavo stekla v dimenzijah, ki jih naročnik posreduje pisno preko elektronske pošte, vključno z natančno nameščenim motivom na foliji, skladno s predlogom naročnika. Izvajalec v zgoraj navedenem primeru, ko naročnik opravi meritve in montažo kuhinjskega stekla sam, ne odgovarja za napake v dimenzijah, ter ob tem ne nudi 10 letne garancije za montirano steklo.

MOTIV NA STEKLU

Vsi motivi iz spletne knjižnice izvajalca so strankam na voljo brez doplačila. V kolikor stranka izbere motiv v drugih spletnih knjižnicah, lahko nakup opravi sama, ali pa, skladno z njenim naročilom, nakup opravi izvajalec. V primeru nakupa motiva v spletnih knjižnicah, ki niso v lasti izvajalca, slednji ne prevzema odgovornosti za vsebino in kvaliteto motiva.
Motiv je lahko fotografija (bitna slika) ali grafika (vektorska slika).

Narava fotografije (bitne slike) predstavlja določene omejitve, kot so barve in dimenzije. Barve lahko izvajalec prilagodi le minimalno, dimenzije pa v nekaterih primerih fotografij lahko spremeni s fotomontažo (delo se zaračuna), v drugih primerih pa so te spremembe nemogoče. Pri kuhinjskih steklih Luminum izvajalec daje velik poudarek tudi na estetiki in oblikovanju, zato si pridržuje pravico do zavrnitve izdelave motiva za kuhinjsko steklo, ki, po merilih izvajalca ne dosega minimalnih estetskih standardov ali prikazuje moralno sporna stališča.

Izvajalec omogoča prilagajanje grafik tako po dimenziji, kot kompoziciji in barvah. Pri tem izvajalec upošteva specifiko posamezne kuhinje in želje naročnika. Oblikovanje in obdelava grafike se obračuna po ceni, ki je stranki poslana v ponudbi (doplačila) in je odvisna od zahtevnosti dela. Kadar gre za »L« ali »U« obliko kuhinje in se fotografija ali grafika nadaljuje zvezno na dveh sosednjih kosih stekla, lahko pride pri motivu do največ 3mm zamika med eno in drugo sliko.

PREDOGLEDI

Vsaka stranka je upravičena do treh predogledov za kuhinjsko steklo, in sicer v obliki izrisanega motiva in fotomontaže motiva na fotografijo kuhinje. Vsak naslednji predogled se obračuna po ceniku.
Pri predogledih gre za fotomontažo, kjer prikaz dejanskih barv zaradi različnih lastnosti monitorjev ni mogoč, zato je glavna korist fotomontaže kompozicija in ne ujemanje barv.

VGRADNJA

Trajanje vgradnje je odvisno od specifike kuhinje in običajno traja med eno in tremi urami. Ponavadi so zaradi kompleksnosti vgradnje kuhinjskega stekla potrebni manjši posegi v kuhinjo: demontaža in montaža kuhinjske pipe in vtičnic, včasih pa je potreben tudi odmik ali dvig omaric, odmik nape, prestavitev katerega od kuhinjskih elementov.

BARVE

Izvajalec strankam ponuja barvno usklajenost motiva na steklu z drugimi barvami v kuhinji. Barve se  določi na osnovi unikatne barvne karte izdelane na steklenih ploščah, ob meritvi skupaj s stranko. Pri odtenku barve so možna manjša odstopanja, ki so posledica fizikalnih lastnosti stekla in za katera izvajalec ne odgovarja, kot na primer:

  • vir svetlobe (naravna svetloba (sončno ali oblačno vreme), umetna osvetlitev prostora (topla
    ali hladna),
  • položaj stekla (pod omaricami, prosto),
  • velikost (volumen) posameznega kosa stekla ipd.

LASTNOSTI STEKLA

a) Debelina stekla

Osnovna stekla s katerimi dela izvajalec so debeline 5mm, kar je optimalno razmerje med trdnostjo in težo. Odvisno od dimenzij stekla, pa se pri večjih dimenzijah včasih izvajalec odloči za steklo, debeline 6mm. 6mm steklo je znatno težje in ima višjo ceno. V kolikor izvajalec presodi, da je za kuhinjo stranke bolj varna namestitev stekla debeline 6mm in bi to pomenilo višji strošek, stranko o tem predhodno obvesti.

b) Prosojnost kuhinjskega stekla Luminum

Vsa kuhinjska stekla Luminum so izdelana iz certificiranega izčiščenega stekla (na trgu se pojavljajo pod različnimi oznakami, npr: Less iron, optiwhite ali clearglass).

Kljub temu, da gre za izčiščeno steklo, pa je pri večjih površinah mogoče zaznati zelo rahel zelenkast ton. Pri takšnih površinah zelenkastega tona ni mogoče odpraviti in zanj izvajalec ne odgovarja.

c) Trdnost stekel Luminum

Kuhinjska stekla Luminum so kaljena, kar jim zagotavlja izjemno trdnost. V primeru, da bi se steklo poškodovalo do te mere, da bi se razbilo, se kaljeno steklo ne razbije v nevarne ostre kose, temveč v drobne koščke, ki predstavljajo znatno manjšo nevarnost poškodb. Poleg tega so vsa kuhinjska stekla Luminum izdelana z dekorjem na foliji, kar pomeni, da se kuhinjsko steklo Luminum tudi v primeru poškodbe ne more razleteti.

Včasih kaljenje posameznih manjših kosov stekel (ozki in dolgi kosi, recimo pod okensko polico), ni mogoče. V takem primeru bo izvajalec poskrbel, da bodo vsi ostali kosi stekla normalno kaljeni, na steklo, ki ni kaljeno, pa bo naročnika ustno ali pisno opozoril.

IZRAČUN POVRŠINE KUHINJSKEGA STEKLA

Pri izračunu površine se upošteva: Bruto površina stekla (ne glede na to, ali je kuhinjsko steklo zaključeno s poševnim rezom, ali ima vrez za okno ali izrez za napo, se za kvadraturo računa najdaljši x najvišji del).

Pri kosih stekla, ki so enaki ali manjši od 0,2m 2 , se pavšalno obračuna površina 0,2m 2 .

Pri kuhinjskih steklih katerih skupna površina ne presega 1m 2 , se pavšalno obračuna površina 1m 2 .
Kuhinjska stekla, ki merijo v dolžino več kot 2,5 m spadajo v kategorijo jumbo stekel. Izdelana so iz 6mm stekla in zahtevajo večjo previdnost pri izdelavi in montaži, zato je cena za kvadratni meter 20% višja od cene ostalih stekel.

ČAS IZDELAVE KUHINJSKEGA STEKLA

Čas izdelave kuhinjskega stekla Luminum je do 15 delovnih dni od plačila računa (račun je izdan po potrditvi motiva s strani naročnika). Izvajalec si pridržuje pravico, da se zaradi višje sile in razmer pri izvajalcu, kot so bolezen, dobava stekla, povečan obseg dela, ipd., ki jih izvajalec vnaprej ne more predvideti, čas izdelave podaljša za dodatnih 10 delovni dni, kar skupno znaša do 25 delovnih dni. Če bi se zgodilo, da bi na kuhinjsko steklo Luminum naročnik čakal dlje, bo izvajalec nastalo težavo z
naročnikom reševal sporazumno (popust, darilo ipd).

POGOJI ZA OBRAČUN 9,5% DDV

Če na računu ni drugače navedeno, stranka s plačilom računa jamči, da v skladu s 13. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) potrjuje, se lahko uporabi znižana DDV stopnja, ki znaša 9,5 %, ker gre za stalno prebivališče, in sicer:

  • MOŽNOST (A) gre za stanovanje, ki je del socialne politike in ne presega 120 kvadratnih metrov uporabne površine v več stanovanjski stavbi (uporabna površina je seštevek bivalnih prostorov) in se uporablja za trajno bivanje,
  • ali MOŽNOST (B) gre za stanovanje, ki je del socialne politike in ne presega 250 kvadratnih metrov uporabne površine v enostanovanjski stavbi (uporabna površina je seštevek bivalnih prostorov) ) in se uporablja za trajno bivanje.

V primeru kasnejših ugotovitev, da je stranka podala neresnične podatke, stranka soglaša, da bo poravnala razliko v ceni zaradi razlike v obračunu DDV (namesto 9,5 %, zaračunati 22 %) in vse pripadajoče stroške, ki nastanejo pri ugotovitvi ustreznega inšpekcijskega organa.

GARANCIJA

Podrobnosti o garanciji najdete na tej povezavi.

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARNOSTI

Osebni podatki, ki jih naročnik zaupa izvajalcu ob naročilu bodo služili zgolj izvedbi naročila ter skladno s soglasjem naročnika tudi za občasna obveščanja o novostih. Uporabljeni bodo samo v interne namene in jih izvajalec brez soglasja naročnika ne bo posredoval tretjim osebam. Vsa naročila in korespondenca med naročnikom in izvajalcem so shranjena na sedežu izvajalca, MEGAPIKSEL, OBLIKOVANJE IN IZDELAVA VIDNIH SPOROČIL, TOMAŽ SOKOL S.P., Gorenja Dobrava 22C, 4224
Gorenja vas.

PRAVNO OBVESTILO

Izvajalec ne jamči za pravilnost objavljenih podatkov na spletni strani www.luminum.si, ali morebitne opustitve podatkov, in iz teh naslovov ne prevzema nikakršne odškodninske ali druge odgovornosti. Izvajalec ima pravico, da kadarkoli, brez kakršnegakoli obvestila spremeni te splošne pogoje in cene izdelkov.

KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.luminum.si in so priloga k vsakemu naročilu v pisni obliki. Ti splošni pogoji veljajo od dne 17.08.2017 dalje.